RSS

Category Archives: Linux

Cài đặt bộ gõ tiếng Việt Scim cho CentOS 5.x


1. Cài scim và các thư viện cần thiết.

Mở Terminal, gõ

  yum -y install scim scim-libs scim-tables scim-bridge

2. Tải scim input method for vietnamese về

Tải ở đây : http://code.google.com/p/scim-tables-vietnamese-ext/

3. Cài đặt

Vào chuyển con trỏ lệnh đến thư mục vừa mới tải về. Gõ :

tar -zxf scim-tables-vietnamese-ext*.tar.gz
cd scim-tables-vietnamese-ext/
make install

4. Tuỳ chỉnh

System => Preference => => Input Method, chọn custom input method, chọn scim.

Logout để scim hoạt động. Vào add thêm bộ gõ Telex trong Scim để gõ telex.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 18/02/2013 in Linux