RSS

Sửa lỗi khi không có quyền upload file .swf vào library hoặc list trong Sharepoint 2010

03 Oct

Người dùng với quyền truy cập Contribute tải file .swf  hoặc các định dạng file bị chặn vào sharepoint library hoặc sharepoint list attachment thì gặp thông báo lỗi

Các định dạng file bị chặn (WebFileExtension) bao gồm:

  • ASPX
  • Master
  • XAP
  • SWF
  • JAR
  • ASMX
  • Ascx
  • XSN
  • XSF

Cách sửa như sau:

Mở SharePoint 2010 Management Shell.

Chạy các dòng script tương ứng như sau:

$WebApp = Get-SPWebApplication http://YourSiteCollectionURL/
$Extensions = $WebApp.WebFileExtensions
$Ext = $Extensions.Remove(“swf”)
$WebApp.Update()

Để xem danh sách WebFileExtensions dùng đoạn script sau:

$WebApp = Get-SPWebApplication https://YourSiteCollectionURL/
$Extensions = $WebApp.WebFileExtensions
$Extensions | ForEach-Object {Write-Host $_}

Nếu muốn thêm vào danh sách WebFileExtensions thì dùng lệnh .Add() thay lệnh .Remove()

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 03/10/2012 in SharePoint

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: